Fågeltornet

Fågeltornet på Forshagasidan av Norra Hyn. Foto och bildbehandling: Cicci Wik

Det finns två fågeltorn vid Norra Hyn. Det som finns på Forshaga kommuns sida var Forshaga Naturvårdsförening med och uppförde i början på 70-talet. Tornet på Kils kommunsida är ett samarbete mellan Kils och Forshaga kommuner och det uppfördes på 2000-talet. 

Ett naturvårdsprojekt pågår i området och meningen är att området ska bli mer tillgängligt och inbjudande bland annat med hjälp ar skyltar och turistinformation.

Vägbeskrivning
Kör söderut på 62an från Forshaga till vägen mot Kil. Sväng in på den och kör några hundra meter tills du kommer till en avtagsväg till höger. Det är skyltat ”Fågeltorn” och Lillmyren.

Några hundra meter in på vägen finns en parkeringsplats. Därifrån går en stig ner mot Norra Hyn och fågeltornet. Vandringsleden är cirka 2,5 km.

Renovering
Sommaren 2012 upptäcktes att tornet var i dåligt skick och trots att det fått en översyn och lite nytt virke här och var så var det i så dåligt skick att det fick stängas av för allmänheten. Skylten som visar var man svänger in från Öjenäsvägen togs ner och ett arbete med att planera för en renovering påbörjades. Våren 2013 blev det beslutat att tornet skulle renoveras sommaren 2013. Det gjordes med hjälp av finansiering från föreningen, Forshaga Kommun och länsstyrelsen i Värmland. En lokal entreprenör, Haags,  har anlitats för att utföra arbetet. Nu är tornet nymålat, stadigt och fint.