Fågeltornet

Fågeltornet på Forshagasidan av Norra Hyn. Foto och bildbehandling: Cicci WikForshaga Naturvårdsförening, som kretsen hette från början, uppförde fågeltornet på Forshagasidan i början på 70-talet. Det finns egentligen två fågeltorn vid Norra Hyn. Det torn som står på Kils sida av sjön kom till genom ett samarbete mellan Kils och Forshaga kommuner och det invigdes på 2000-talet.

Har du inte besökt något av fågeltornen än så rekommenderar vi ett besök. Över 200 fågelarter har siktats vid Norra Hyn. På våren landar många tranor och gäss på fälten runt sjön och en och annan örn har siktats här genom åren.

Vägbeskrivning till fågeltornet på Forshagasidan:
Kör söderut på 62an från Forshaga och ta av höger in på Öjenäsvägen mot Apertin och Kil. Kör några hundra meter tills du ser en avtagsväg till höger, skyltat ”Fågeltorn” och Lillmyren. Några hundra meter in på vägen finns en parkeringsplats. Därifrån går en led ner mot Norra Hyn och fågeltornet. Vandringsleden är en promenad på cirka 2,5 km.

Renovering 2013
Sommaren 2012 var tornet i dåligt skick. Trots att det fått en översyn och lite nytt virke här och var fick det stängas av för allmänheten. I samband med detta togs även skylten ner som visar var man svänger in från Öjenäsvägen. Ett arbete med att planera för en renovering påbörjades och våren 2013 blev det beslutat att tornet skulle renoveras under sommaren samma år. Finansiering av renoveringen stod Naturskyddsföreningen i Forshaga för tillsammans med Forshaga Kommun och länsstyrelsen i Värmland. En lokal entreprenör, Haags, anlitades för att utföra arbetet.

Fågeltornet på Kilsidan når du genom att fortsätta vägen mot Apertin och Kil. Det finns en parkeringsficka i höjd med fågeltornet och en spång som leder dit genom en kohage. Du ser tornet från vägen så du kan inte missa det.