Kretsstyrelsen

Vi är i behov av nya krafter till vår styrelse! Kom med och var aktiv, hjälp oss hitta nya aktiviteter och hjälp oss göra naturens röst hörd i vår kommun! Vilka frågor tycker du är viktigast som rör natur och miljö? Kom och berätta för oss!

Ordförande: VAKANT, styrelsen letar vidare efter ytterligare en styrelseledamot

Sekreterare och Postmottagare;
Thomas Andersson,
Gärdesgatan 17,
667 31 Forshaga
054-873533,
thomas.paa@telia.com


Kassör och Firmatecknare;
Lena Piscator,
Prästgårdsvägen 7,
669 30 Deje, 0733-248757,
l.piscator@gmail.com

Ledamot och Redaktör för Naturaktuellt;
Cicci Wik,
Lingonstigen 5,
667 31 Forshaga,
054-870754,
cicci@cvea.net

Ledamot och Kontaktperson;
Sylvana Löwed,
Laxgatan 41,
667 34 Forshaga,
054-870445,
sylvana.lowed@telia.com


Ledamot och Firmatecknare;
Annebeth Mangsbo,
Prästgårdsvägen 11,
669 30 Deje,
0552-10415,
mangsbo@telia.com

Ledamot
Lars-Ola Westerlund
Älvdalsvägen 91,
669 31 Deje
0552-102 02
073-656 64 69
lars-ola.westerlund@naturskyddsforeningen.se

Suppleanter;
Daniel Finsberg
Solviksgatan 32 lgh 1001
653 42 Karlstad
072-220 92 39

Cecilia Pärn,
Norra Parkgatan 36,
667 32 Forshaga,
054-872305,
cecilia.parn@telia.com

Revisorer;
Bengt Ge Jonsson,
Norra Parkgatan 49,
667 32 Forshaga,
054- 872266,
bj@jordabyran.se

Lars Holm